Vigsel - Gebyr

Gebyr ved vielser

For bruk av kantor til akkompagnement av solister tas en avgift på kr. 750,-.

Dersom ingen av brudefolket er bosatt i Vågan kommune og/eller ikke er medlem av Den norske kirke er det fastsatt en avgift for vigsel i kommunens kirker:

For vielser der ingen av brudefolket bor i kommunen eller ingen av brudefolket er medlem av Den norske kirke (uavhengig av bostedsadresse) tas en avgift på kr. 5500,-

For å unngå ulempen ved sen avbestilling av kirker til bryllup, er det inført depositum/ gebyr på 1000,- i forbindelse med avbestilling.

Vedtak i Vågan kirkelig fellesråd sak 20/2018

A: Par som har folkeregisteradresse i Vågan kommune:

Vielsen kan avbestilles/endres uten kostnad 2 måneder fra bestillingsdato. Etter den tid vil avbestillingsgebyr på kr 1000,- påløpe og faktureres.

 B: Par som har folkeregisteradresse utenfor Vågan kommune:

Når vielse avtales, faktureres så snart som mulig et depositum på kr 1.000, resterende beløp faktureres etter vielsen. Vielsen kan avbestilles/endres uten kostnad 2 måneder fra bestillingsdato. Dersom vielsen avlyses/endres etter dette, blir gebyret/depositumet ikke tilbakebetalt