Ønsker du å leie en av kirkene, må du sende en skriftlig søknad til det aktuelle kirkekontor. Det kan være lurt å ringe kontoret på forhånd for å høre om kirken er ledig den datoen du ønsker.

Vågan kirkelig fellesråd har fastsatt leiepriser for kirkene i fellesrådsområdet. Prisen for leie av kirkene i Vågan til konserter og andre arrangementer er satt til 15% av brutto billettinntekt. For Vågan og Svolvær kirker er det satt en minimumspris på kr 4500,- for arrangører registrert i Vågan kommune, og 15% av brutto billettinntekt, minimum 6000,- for arrangører registrert utenfor Vågan kommune, uansett billettinntekt, for de andre kirkene 15% av brutto billettinntekt, minimum kr 2500,-/ 3000,- uansett billettinntekt. Det tas også leie for lån av kirken til øving, og det tas avgift for vaktmestertjenester.

Det tas ingen leie for kirken ved kirkelige handlinger for medlemmer av Den norske kirke med bostedsadresse i Vågan kommune.

For komplett oversikt over satser for leie av kirker, se her.

For leie av Kabelvåg menighetshus, Sydal menighetssal eller Menighetssalen i Henningsvær, kontakt Vågan kirkekontor på tlf 760 67 190. Prisen for leie av menighetshuset i Kabelvåg er p.t. kr 2500,- for leie til heldagsarrangement/ selskap, og 500,- for et ettermiddagsarrangement, pluss avgift for vask.  Det er egne satser for faste leietakere.  

For leie av Menighetssalen i Henningsvær, er prisen pr i dag kr 750 + vask.

For leie av Svolvær menighetshus, kontakt Svolvær kirkekontor på tlf 75 42 03 60. Prisen for leie av menighetshuset er p.t. kr 1500,- inkludert vask.

Våre lokaler leies ofte ut i forbindelse med kirkelige handlinger.  

 

For personer med bostedsadresse utenfor Vågan kommune, gjelder p.t. følgende priser for kirkelige handlinger:

Dåp: gratis

Bryllup: For vielser der ingen av brudefolket bor i kommunen eller ingen av brudefolket er medlem av Den norske kirke (uavhengig av bostedsadresse) tas en avgift på kr 5500. Det kreves et depositum på 1000,-

Gravferd: For gravferd der avdøde ikke er bosatt i kommunen tas en avgift på 5500,- for bruk av kirken og 4500,- for graving av kistegrav pr. begravelse i festet grav og 9500,- i ny grav. Kun nedsettelse av kiste (ingen seremoni): 4500,- / 9000,- For graving av urnegrav tas en avgift på kr. 2500,- for festet grav og 4500,- for  ny grav.

Det kan søkes om fritak for bestemmelsen om gravferdsavgift dersom avdøde av helsemessige årsaker i løpet av de siste tre (3) årene har måttet flytte ut av kommunen for å komme nærmere helseinstitusjon med nødvendig pleie for vedkommende.