Henningsvær

Henningsvær menighet omfatter fiskeværet Henningsvær, Rørvik og deler av Lyngvær. Menigheten har omtrent 500 innbyggere. Menighetskontoret for Henningsvær menighet ligger i Villaveien 9 i Kabelvåg.

alterI Henningvær menighet er aktivitetsnivået høyt. I kirken øver det barnekor hver uke, og korene er viktige bidragsytere til menigehetens liv. Det er et variert gudstjenesteliv i Henningsvær, med god deltakelse på gudstjenestene. Barnekoret bidrar på familiegudstjenester, konfirmantene bidrar ved temagudstjenester, og det Juletrefest_4arrangeres Tørrfiskgudstjeneste i samarbeid med Lofoten Internasjonale Tørrfiskfestival. Samarbeidet med Henningsvær musikkforening bidrar til varierte musikkbidrag på julaften og 17. mai. På den tradisjonelle vinterfesten i januar/februar, gjester ulike kor "Værret".

 

tangsprellHenningsvær menighetsråd har virkelig stått på for menighetsarbeidet de siste to årene. De har samlet inn penger både til julekrybbe og lysglobe. De ønsker å gjøre flere investeringer, og en minnegave etter Ingvald Arne Ramberg Sørensen vil gjøre noen av ideene mulig å sette ut i livet. Den største utfordringen er DSC_0118imidlertid et kirkehus som lekker både her og der, takket være dårlig vedlikehold. Menighetsrådet har jobbet godt i forbindelse med budsjettbehandlingen i fellesrådet, og 2008 og 2009 bragte det med seg penger til sårt tiltrengt vedlikehold. En kirke som blir så mye brukt, må tas vare på!