Om Liv Laga-festivalen

 

Liv Laga-festivalen er for 4.-7.-klassinger, og har vært avholdt i høstferien de siste 15 årene. Mellom 60 og 90 deltakere har fylt kirkene og aktivitetene de årene festivalen har vært arrangert.

 Festivalen går over fire dager, mandag til og med torsdag, hvor de tre første dagene har følgende opplegg:

Kl 10: Morgensamling i kirken
Kl 11: Lunsj
Kl 12: Aktiviteter
Kl 15: Aktivitetene avsluttes

På torsdagen blir derimot programmet litt snudd på hodet, og vi avslutter dagen i kirken:

Kl 12: Aktiviteter
Kl 15.30: Mat
Kl 17: Fest i Guds hus

Fest i Guds hus er en gudstjeneste der festivalens deltakere selv står for innholdet, ved at de viser fram hva de har drevet med på aktivitetene i løpet av uka. Det tilbys hvert år omtrent ti forskjellige aktiviteter, fra Dans og Lego til Idrett til Makrame. Påmelding til festivalen skjer på nettsiden her, og det gjelder å være tidlig ute for å få plass på den aktiviteten man har mest lyst til.  

Vi sees på Liv Laga-festivalen!