Henningsvær kirke

Henningsvær kirke ligger på Heimøya. Kirken er en arbeidskirke, og ble innviet i 1974.

Henningsvær nye kirke er en arbeidskirke i tre. Kirken erstattet "gammelkjerka", Henningsvær gamle kirke, eller Henningsvær kapell, som ble bygget i 1852. Gammelkirken var gitt til stedet av væreier Jens Henrik Klæboe Dreyer, som i gjengjeld fikk sin egen stol i kirken. Kapellet lå på samme tomt som dagens kirke. 

Formen på hovedskipet er etter modell av en fiskehesje. Kirken har foruten kirkesalen, en menighetssal som kan åpnes inn til kirkerommet for å få plass til flere gudstjenestedeltakere, et kjøkken, et stort våpenhus, dåpssakristi og presteskaristi. I kjelleren er det bygget et bårerom. Av tegninger fra 1970, ser man at kirken var tenkt bygget større, med et utbygg mot nord på tvers av skipets lengderetinng.
Hovedfargen i på interiør i kirkerommet er blått.

Ankenes Trevarefabrikk leverte alterbord, kneleskammel, kneleputer, støtteskranken til alterringen, prekestol, døpefont og salmetavler. Kirken har 250 sitteplasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenfor kirken står et anker fra S/S Ramø av Tønsberg. Ankeret er et minnesmerke over de av mannskapet på S/S Ramø som omkom da båten ble sprengt på Gullvikflaget ved Henningvær 21. april (1. påskedag) 1946. 15 norske sjøfolk mistet livet.

Kirkeskipet i Henningsvær kirke er en nordlandsbåt. Båten er laget av Irgens Wikarøy. 

Glassmaleriet i Henningsvær kirke heter "Oppstandelsen". Kunstner: Victor Sparre (1919 - 2008). Glassmaleriet er en preken i seg selv. Sparre (som tidligere het Smith) var elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Aksel Revold. Han debuterte i Kunstnerforbundet i 1945, til strålende applaus. Han har opp gjennom årene hatt en rekke utstillinger både her hjemme og deltatt flere store mønstringer i utlandet. Victor Sparre er kjent for sine religiøse komposisjoner, interiører og oppstillinger og sine sterke fargebruk. Han har blant annet laget glassmalerier i Stavanger domkirke, og har dekorert mer enn 20 kirker med materialarbeider, glassmosaikk og billedvev. En av dem er Ishavskatedralen i Tromsø. Blant Sparres hovedverk regnes den store glassveggen i Jeløy kirke som ble laget i 1975. Sparre er representert i Nasjonalamuseet, avdeling Museet for samtidskunst, med flere malerier.

Andre kirker med glassmaleri av Victor Sparre: Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen), Jeløy kirke, Sarpsborg kirke, Skurdalskyrkja og Hinna kirke.