Vigsel


Går dere med bryllupsplaner? Om du ønsker et stort eller et lite bryllup, på lørdag eller en annen dag, stiller vi opp. Velkommen til vigsel i Kirken i Vågan!

Det å planlegge en slik dag er spennende og det er mye som skal ordnes. Her finner du informasjon som kan være til hjelp.

Vi - kirkens ansatte - gleder oss sammen med dere og ønsker å bidra til en fin og minnerik dag som dere kan se tilbake på med glede. Å gifte seg i kirken er flott! Det legges opp til fin musikk, det leses fra Bibelen, vi synger salmer sammen, presten holder en tale og vi ber for ekteskapet deres.

Du må først henvende deg til kirkekontoret ditt for å avklare dato og sted for en kirkelig vigsel. Til enkelte kirker er det stor pågang, og det kan være lurt å være tidlig ute. Henvendelser blir svart på fortløpende.Hva med å gifte seg på  en hverdag? Det er også fullt mulig!

Personlig preg på vielsen
Kirkelig vigsel følger en liturgi,men selv om mye er fastlagt er det fullt mulig for dere å sette deres personlige preg på det som skal skje i kirken. Dere kan velge salmer selv, velge form på selve ekteskapsinngåelsen, komme med ønsker når det gjelder inngangs- og utgangsmusikk og, hvis dere ønsker, avtale solosang eller andre musikalske eller kulturelle innslag. All musikk som skal fremføres ved vielsen, skal godkjennes, tekster av forrettende prest, musikk av kantor.  Lurer du på gangen i seremonien? Se her.

Dere kan også pynte til vielsen  gjerne i samarbeid med andre par som skal gifte seg i samme kirke den dagen. Kirkekontoret kan formidle forespørsel om dette mellom parene, da vi ikke har anledning til å oppgi navn på de som skal gifte seg til andre. Avtal på forhånd med kirketjener eller prest hva slags pynt dere ønsker, og med kirketjener tid for pynting av kirken.
Vi gleder oss til å samarbeide med dere når det gjelder planleggingen av seremonien!

Utendørs vigsel
Vi tilbyr også prest til utevielser. Vi har mange flotte steder som er godkjent for seremoni ute. Ta kontakt med kirkekontoret ditt for mer informasjon.
 
Bryllup på en hverdag?
Det er fullt mulig å gifte seg på andre dager enn lørdag. Vi i kirken kan stille opp alle dager bortsett fra mandag, da har vi fri etter helgens arbeid.
 
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap

Har du giftet deg borgerlig og ønsker Guds velsignelse over ekteskapet, ordner vi også det! 

Trykk neste for informasjon om skjemaer og gebyrerFør dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt.

Dere kan logge dere på hos skattetaten.no  for prøving av ekteskapsvilkår. Dersom paret har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forloverne logge inn her og fylle ut forlovererklæringen elektronisk. På kort tid får dere behandlet ekteskapsprøvingen digitalt. Skatteetaten anbefaler alle par å benytte den nye innloggingsløsningen.

Vi råder dere til å være ute i god tid. Behandlingstiden kan være inntil seks uker dersom det er behov for manuell oppfølging. Men ikke fyll ut skjemaene mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av til kirkekontoret.

Dersom dere ikke benytter innloggingsløsningen:
Fra det statlige blankettarkivet kan dere fortsatt laste ned skjemaene for prøving av ekteskapsvilkår og forloverne kan laste ned forlovererklæring, og sende dem i posten til skattekontoret der dere er bosatt. Dette vil normalt ta betydelig lengre tid enn den digitale løsningen.

 

Trykk neste for  informasjon om gebyrer


Gebyr ved vielser

For bruk av kantor til akkompagnement av solister tas en avgift på kr. 750,-.

Dersom ingen av brudefolket er bosatt i Vågan kommune og/eller ikke er medlem av Den norske kirke er det fastsatt en avgift for vigsel i kommunens kirker:

For vielser der ingen av brudefolket bor i kommunen eller ingen av brudefolket er medlem av Den norske kirke (uavhengig av bostedsadresse) tas en avgift på kr. 5500,-

For å unngå ulempen ved sen avbestilling av kirker til bryllup, er det inført depositum/ gebyr på 1000,- i forbindelse med avbestilling.

Vedtak i Vågan kirkelig fellesråd sak 20/2018

A: Par som har folkeregisteradresse i Vågan kommune:

Vielsen kan avbestilles/endres uten kostnad 2 måneder fra bestillingsdato. Etter den tid vil avbestillingsgebyr på kr 1000,- påløpe og faktureres.

 B: Par som har folkeregisteradresse utenfor Vågan kommune:

Når vielse avtales, faktureres så snart som mulig et depositum på kr 1.000, resterende beløp faktureres etter vielsen. Vielsen kan avbestilles/endres uten kostnad 2 måneder fra bestillingsdato. Dersom vielsen avlyses/endres etter dette, blir gebyret/depositumet ikke tilbakebetalt