Endrede regler for smittevern

Regjeringen har kommet med nye, nasjonale smittevernregler. Alle gudstjenester ut januar avlyses derfor. Det avholdes fremdeles begravelser, dåp og vielser med egne antallsrestriksjoner.

Regjeringen har kommet med nye regler for smittevern, og den norske kirkes regler er oppdatert. Det er blant annet kommet en regel om to meters avstand innendørs når det synges. De nye tallene for Kirken i Vågan er som følger:

Vågan kirke 100 personer

Svolvær kirke 45 personer

Gimsøy kirke 30 personer

Strauman kirke 30 personer

Henningsvær kirke 40 personer

Sildpollnes kapell 20 personer

Strandlandet kirke 30 personer

Digermulen kirke 30 personer

Skrova bedehus 15 personer

Friluftsgudstjenester 200 personer

Det er egne regler for skolegudstjenester i forhold til kohorter. Dette avklares med den enkelte skole.

På grunn av restriksjonene, er det fremdeles fritt valg av kirke ved gravferd.