Gjenåpning av Sildpollnes kapell

Søndag 4. oktober kl 11.00 åpner Sildpollnes kapell igjen!  Da kommer biskop Ann Helen F. Jusnes, prost Kristine Sandmæl og kantor Terje Brun og vil holde gjenåpningsgudstjeneste. Kapellet har vært stengt siden januar 2015.

På grunn av koronasituasjonen vil gudstjenesten kun være for inviterte gjester og påmeldte. Påmelding kan gjøres til Oddvar Hansen, leder i Austnesfjorden kirkestyre på tlf. 90819160. Blir det flere påmeldte enn det er plass til, tildeles plass ved loddtrekning.

Det vil ikke bli arrangert kirkekaffe etterpå, men kirkestyret i Austnesfjorden vil holde kapellet åpent en stund etter gudstjenesten for besøkende.

Litt mer om Sildpollnes kapell

I 1890 ble det reist et bedehus på Sildpollnes. Vinteren 1891 ble det tatt i bruk, selv om det «måtte sies å være i en uferdig stand», som det står i Kallsboken for Vågan prestegjeld. Penger til å sette det i ferdig stand ble gitt av stedets folk, samt et tilskudd fra Nordlandske kirke- og skolefond.


Bedehuset fikk strenge regler om at forkynnelsen måtte være evangelisk luthersk, og at all slags misbruk eller uverdig bruk av huset skulle være utelukket.


Da fisket i Austnesfjorden avtok rundt århundreskiftet og kommunikasjonen endret seg, ble det foreslått å flytte huset. Liland, Laupstad og Langstrand var alle foreslått, men alle avstemninger på sammenkalte møter ga et tydelig flertall for å beholde huset på Sildpollnes.


Ettersom årene gikk, ble huset noe utvidet, og fikk både klokke og tårn. Gitt i gave. Her kan også nevnes at man hadde utstilling av en 22 fot lang fangarm fra en blekksprut fanget i Hadsel. Den ble vist fram for 25 øre pr. person, og inntekten gitt til bedehuset.


Fra kirkegården i Kvalvik ble anlagt i 1908, ble det avholdt begravelser fra bedehuset.
Under biskop Krohn Hansens visitas i Vågan i 1959, tok han til orde for å vigsle bedehuset til kapell. Det ble omsøkt, og kapellet ble vigslet til kirkelig bruk av biskop Wisløff den 19. juni 1960. Etter hvert ble det skaffet til veie orgel, døpefont, alterutstyr og altertavle. Kommunen påtok man seg å ta på seg utgiftene til brensel, varme m.m. ved bruk av bedehuskapellet. Den første konfirmasjonen ble avholdt den 17. juli samme år, med 19 konfirmanter.


Dugnadsviljen for kapellet har gjennom årene vært stor, og tilhørigheten til bygget er sterkt for menneskene i Austnesfjord-området. Vi er veldig glad for at kapellet snart kan tas i bruk igjen!