Kirkebyggene åpner - smittevern er viktig

Endelig skal vi få begynne å feire gudstjeneste sammen i kirkehusene våre igjen! De siste par ukene har det blitt gjort en stor jobb for å gjøre alt klart for gjenåpning. Kirken har egen bransjestandard for smittevern. Det er innført antallbegrensninger i det enkelte bygg, strenge rutiner for smitteverntiltak både for mennesker og bygg.

Fra 2. juni åpnes de små kirkene for gravferd, etter å ha vært stengt siden 12.3. Svolvær kapell gjenåpnes ikke. Sildpollnes kapell gjenåpnes etter lengre stenging den 4. oktober.

Søndag 7. juni åpner vi forsiktig med tilbud om åpen kirke i Svolvær kirke fra 17 til 19. Her vil det være prest og organist til stede. 

Søndag 14. juni har vi de første gudstjenestene åpne for menigheten. Kl 12 i på Solvarden i Henningsvær og kl 17 i Strandlandet kirke.

For alle kirkene gjelder det antallrestriksjoner. For å overholde myndighetenes regler om 1 meter avstand, er følgende tall satt for kommunens kirker (alle tall er pluss ansatte og andre medvirkende): 

Vågan kirke 200 stk.

Svolvær kirke 88 stk.

Henningsvær kirke 64 stk. 

Gimsøy kirke  40 stk. (pluss evt. 10 på galleriet)

Strauman kirke 40 stk.

Strandlandet kirke 30 stk. (pluss evt. 10 på galleriet)

Digermulen kirke 40 stk.

Skrova bedehus 25 stk.

Når maksimumsantall er nådd, vil det settes opp oppslag om at kirken er full. Da kan du dessverre ikke gå inn.

Når du kommer inn i kirken, vil det være informasjon om smitteverntiltak, om sitteplasser og registrering av deltakere. Vi håper du vil hjelpe oss med å følge disse.

For registrering av deltakere gjelder at myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken slik at vi kan bidra til eventuell smittesporing. Vi vil derfor registrere fremmøte på en liste med navn og telefonnummer. Listen oppbevares i 10 dager før den makuleres. Dette jfr. Covid-19 forskriftens § 13.

 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

• Syke personer skal ikke delta eller være til stede
• Gode rutiner for håndhygiene og renhold
• God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
• Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

Velkommen til kirke!