Skole og barnehage samarbeid

Jule- og påskevandringer

julevandring
Hvert år inviterer kirken barnehagene i soknene til jule- og påskevandringer i kirkene. Barna vandrer gjennom bibelfortellingene, og får forskjellige roller i et lite vandreteater. Kirken sender ut invitasjon.

Skolebesøk i kirkene

 

Skoleklasser er velkommen til å besøke kirkene våre. 

 

Kirkene har ofte mye spennende historie, arkitektur, kunsthistorie og symbolikk som godt kan være et fint supplement til klasseromsundervisning.

 

Vi har opplegg for alle klassetrinn. Ta kontakt med det aktuelle kirkekontoret, og snakk med prest eller menighetspedagog for å avtale kirkebesøk.