Julens gudstjenester

Her finner du oversikt over julens gudstjenester

Søndag 24.desember - Julaften

Strandlandet kirke kl. 12: Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Wilhelmsson og organist Blandford.

Skrova bedehus kl.12: Julaftensgudstjeneste ved prostiprest Ryan og organist Vikjord. Sang ved Skrova Julekor.

Gimsøy kirke kl.13: Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Kristjansson og organist Brun. Robin Gjendahl bidrar med musikk.

Sildpollnes kapell kl.14: Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Wilhelmsson og organist Blandford.

Svolvær kirke kl.14: Julaftensgudstjeneste ved prostiprest Ryan og organist Vikjord. Sang ved Jonas Falch.

Henningsvær kirke kl.14.30: Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Kristjansson og organist Brun. Henningsvær musikkforening spiller.

Svolvær kirke kl.16: Julaftensgudstjeneste ved prostiprest Ryan og organist Vikjord. Sang ved Frimurerkoret.

Vågan kirke kl.16: Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Kristjansson og organist Brun. Lauritz Westerlund Brun bidrar med musikk.

 

Mandag 25.desember - Juledag

Vågan kirke kl.12: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Kristjansson og organist Brun. Felles gudstjeneste for Svolvær og Vågan.

 

Tirsdag 26.desember - 2.juledag

Digermulen kirke kl.12: Julegudstjeneste ved sokneprest Wilhelmsson og organist Vikjord. Sangkoret Trollstemt medvirker.