Vigsel


Går dere med bryllupsplaner? Om du ønsker et stort eller et lite bryllup, på lørdag eller en annen dag, stiller vi opp. Velkommen til vigsel i Kirken i Vågan!

Det å planlegge en slik dag er spennende og det er mye som skal ordnes. Her finner du informasjon som kan være til hjelp.

Vi - kirkens ansatte - gleder oss sammen med dere og ønsker å bidra til en fin og minnerik dag som dere kan se tilbake på med glede. Å gifte seg i kirken er flott! Det legges opp til fin musikk, det leses fra Bibelen, vi synger salmer sammen, presten holder en tale og vi ber for ekteskapet deres.

Du må først henvende deg til kirkekontoret ditt for å avklare dato og sted for en kirkelig vigsel. Til enkelte kirker er det stor pågang, og det kan være lurt å være tidlig ute. Henvendelser blir svart på fortløpende.Hva med å gifte seg på  en hverdag? Det er også fullt mulig!

Personlig preg på vielsen
Kirkelig vigsel følger en liturgi,men selv om mye er fastlagt er det fullt mulig for dere å sette deres personlige preg på det som skal skje i kirken. Dere kan velge salmer selv, velge form på selve ekteskapsinngåelsen, komme med ønsker når det gjelder inngangs- og utgangsmusikk og, hvis dere ønsker, avtale solosang eller andre musikalske eller kulturelle innslag. All musikk som skal fremføres ved vielsen, skal godkjennes, tekster av forrettende prest, musikk av kantor.  Lurer du på gangen i seremonien? Se her.

Dere kan også pynte til vielsen  gjerne i samarbeid med andre par som skal gifte seg i samme kirke den dagen. Kirkekontoret kan formidle forespørsel om dette mellom parene, da vi ikke har anledning til å oppgi navn på de som skal gifte seg til andre. Avtal på forhånd med kirketjener eller prest hva slags pynt dere ønsker, og med kirketjener tid for pynting av kirken.
Vi gleder oss til å samarbeide med dere når det gjelder planleggingen av seremonien!

Utendørs vigsel
Vi tilbyr også prest til utevielser. Vi har mange flotte steder som er godkjent for seremoni ute. Ta kontakt med kirkekontoret ditt for mer informasjon.
 
Bryllup på en hverdag?
Det er fullt mulig å gifte seg på andre dager enn lørdag. Vi i kirken kan stille opp alle dager bortsett fra mandag, da har vi fri etter helgens arbeid.
 
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap

Har du giftet deg borgerlig og ønsker Guds velsignelse over ekteskapet, ordner vi også det! 

Trykk neste for informasjon om skjemaer og gebyrer