Påske i kirken

Tornekrone og naglerFoto: Kristine Sandmæl

I påsken kan kirken i Vågan invitere til gudstjenester både i friluft og i kirker rundt om i vår vidstrakte kommune. I kirkene følger vi Jesus på veien til Golgata fra dag til dag i Den stille uke, og feirer oppstandelsen påskedagene. På friluftsgudstjenestene presenterer vi "Påsken i et nøtteskall" med elementer fra alle dagene. Lista over gudstjenester finner du her.

Lidelsens og håpets vei

   Palmesøndag - Inntog i Jerusalem
   11.30 Skrova bedehus v/ Ryan
   12.00 Henningsvær «Barnas påskedag» v/ Sandmæl og Sukka

   Skjærtorsdag - Det siste måltid
   17.00 Gimsøy kirke v/ Sukka
   19.00 Svolvær kirke v/ Wilhelmsson

  Langfredag - Lidelsens vei
   18.00 Pasjonsaften i Vågan kirke v/ Sukka

  Påskedag - Oppstandelsens håp
   11.00 Vågan kirke v/ Sukka
   11.00 Svolvær kirke v/ Wilhelmsson
   17.00 Strandlandet kirke v/ Sukka

  2. påskedag Oppstandelsens håp
   11.00 Digermulen kirke v/ Wilhelmsson

Friluftsgudstjenester
Påsken i et eggeskall

 Skjærtorsdag
  12.00 Austpollen 


 Langfredag
  12.00 Arne Johnnys plass, Sydal