Samisk konfirmantleir

Foto: Kirken.no/ Ø. Bertelsen

Samisk kirkeråd inviterer til samisk konfirmantleir på Finsås kurssenter på Snåsa 17.-20. februar.

Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter i alle menigheter i Norge. Her får konfirmanter som bor på ulike steder mulighet til å delta på en landsdekkende leir sammen med andre samiske ungdommer. Leiren varer fra fredag til mandag, og er et tillegg til konfirmantopplæringa i kirkene lokalt. Det er konfirmantlederen i hjemmemenigheten som skal sende inn påmelding.

Samisk konfirmantleir er en flerspråklig samisk trosopplæringsarena. Samisk kirkeråd legger vekt på at leiren skal ha et inkluderendesosialt, kulturelt og flerspråklig miljø. De tre samiske språkene og norsk brukes under hele leiren. Det er et mål at alle deltakere skal bli behandlet, og behandle hverandre på en likeverdig måte.
Samisk konfirmantleir har samiskspråklige og norskspråklige voksne og unge ledere.

Frist for påmelding er 10. januar.

For aktuelle konfirmanter kontakt Cathrin Coldwell Sverre (Svolvær, Skrova, Sildpollnes, Digermulen eller Strandlandet) eller Gunnar Kristjansson (Kabelvåg, Ørsnes, Hopen, Henningsvær, Lyngvær, Olderfjorden, Sydal)