KAOSkirke i Henningsvær kirke

For en glede - samfunnet er gjenåpnet og vi kan begynne å samles uten antallsbegrensninger!
3.oktober inviterer Henningsvær menighet til en litt annerledes gudstjenestefeiring i Henningsvær kirken hvor fellesskap står i fokus og kreativiteten leder an. Vi kaller det KAOSkirke.

Vi begynner med en time med ulike hobbyaktiviteter på ulike stasjoner rundt om i kirken. Vi skal bruke farger, saks, lim og kreativiteten vår på å utforske et tema. Så tar vi med oss det vi har laget og tenkt inn i kirkerommet og feirer en enkel gudstjeneste sammen med musikk, lystenning, bibelfortelling om dagens tema, nattverd og velsignelse.

Vi håper at de som tar turen til KAOSkirke kjenner seg velkommen, kan senke skuldrene over en kopp kaffe/saft, får bruke sansene og kreativiteten og kjenne på fellesskap med andre. Og vi håper at vi alle sammen går hjem og har blitt mer kjent med Guds skaperglede og vennlighet gjennom selv å ha vært skaperglade og kjent på fellesskap.


Hvorfor kaller dere det KAOSkirke?
Vi inviterer ikke til komplett kaos, men har en ganske tydelig plan for ettermiddagen. Vi kunne kalt det rote-kirke, vi kunne kalt det myldre-kirke – vi landet på KAOSkirke. Og vi synes det setter ord på:

  • at livet ikke alltid er 100%ryddig
  • at mange viktige oppdagelser og mye (ny)skapelse skjer der vi tør å slippe taket og kaste oss ut i det ukjente
  • at det ikke er noe krav om å ha 100% avklart forhold til tro og Gud for å delta på noe som skjer i kirken. Våre veier for å lære Gud i kjenne bærer ofte litt preg av rot og kaos.

 

Er det bare for barnefamilier?
Absolutt ikke. Du kan komme som voksen, god voksen, sammen med noen eller alene. Vi ønsker at dette skal være et sted hvor generasjoner og ulike livssituasjoner kan møtes og kjenne på fellesskap. Vi har alle samme Gud. Barnefamilier er selvfølgelig også hjertelig velkommen (inviter med kusiner, tantebarn, oldemor og naboen)!

Programmet er som følger
16:15                  Velkommen
16.30-17.30        Hobbyaktiviteter knyttet til dagens tema, på ulike stasjoner rundt i kirken.
17.30-18.00        KAOSgudstjeneste med sang, lystenning, fortelling, bønn og nattverd