Dåp

Velkommen til dåp

Har du nettopp fått barn? Lurer du på om du skal velge dåp for barnet ditt? Vi i kirken i Vågan ønsker å dele denne videoen med deg. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret ditt for å avtale dåp.

 

Dåp

Dåpen er en feiring av livet. I dåpen bæres vi fram for Gud, enten vi er små eller store. Livet i Guds hånd er også et liv i fellesskap med alle som tror. 

Velkommen til dåp! 
 (Foto: Vo Mathisen)

 Hva betyr dåpen?

I dåpen takker vi Gud for barnet, og vi ber Gud være med ham eller henne gjennom hele livet. Barnet blir velsignet og får Guds løfte om, at Gud alltid vil følge det som sitt eget barn med sin kjærlighet og velsignelse. Barnet får en plass i det kristne fellesskap og blir medlem av kirken. Barnet blir døpt til den kristne tro og får et fundament å stå på. Derfor svarer vi i dåpen ja til den kristne trosbekjennelse. Dåpen er Guds gave, som foreldre og faddere siger ja-takk til på vegne av barnet. 

Slik går du frem for å avtale dåp 
Dersom du skal ha dåp, må du først kontakte kirkekontoret ditt for å avklare om dåp er mulig den dagen du ønsker det. For dåp i Lofotkatedralen, Henningsvær eller Gimsøy og Strauman, er det kirkekontoret i Kabelvåg som skal kontaktes (760 67 190). For Svolvær, Strandlandet, Digermulen, Sildpollnes og Skrova er det kontoret i Svolvær som skal kontaktes (754 20 360). Dersom du ønsker dåp i kirker i andre kommuner, tar du direkte kontakt med kirkekontoret der du ønsker dåp i god tid for å avtale tidspunkt for dåp.  Etter å ha avtalt tid for dåp med det kirkekontoret i soknet dåpen skal finne sted, ta kontakt med ditt lokale kirkekontor for å melde dåp og faddere. 

Faddere
Den som døpes skal ha 2-6 faddere. Minst to må være tilstede ved dåpshandlingen (foreldrene kan ikke være faddere). Fadderne påtar seg viktige oppgaver når det gjelder barnets kristne oppdragelse, og må velges med dette for øye. Fadderne må ha fylt 15 år, være medlemmer av Den norske kirke eller annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp.

 

Link til Den norske kirkes hjemmesider om dåp.