Kunngjøring av endelige valglister for menighetsrådsvalg i Vågan

Her finner dere de endelige listene for valg til menighetsråd for Vågan sokn, Henningsvær sokn, Gimsøy og Strauman sokn, Svolvær sokn, Strandlandet sokn.

 

Valgliste Svolvær sokn

Valgliste Vågan sokn

Valgliste Strandlandet sokn

Valgliste Henningsvær sokn

Valgliste Gimsøy og Strauman sokn