Kirken i Vågan

Strauman kirke

Strauman kirke ble vigslet i 1984. Den ligger i bygda Sydal, i skolen. Skolens gymsal og et tilbygget korparti utgjør kirken. Det er plass til ca 125 mennesker i kirken.

Alter, prekestol og døpefont er laget av den lokale snekkeren Konrad Magnusen. Altertavlen er et krusifiks i eik og bronse, den er fra Tyskland.

 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor

Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg

760 67 190

post(at)lofotkatedralen.no

 

Svolvær kirkekontor

Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær

75 42 03 60

 dennorskekirkeliten