Konfirmasjoner 2021

Foto: Den norske kirke

Covid-19-situasjonen gjør at det også i år er vanskelig å planlegge konfirmasjon. Bispemøtet har bedt landets menigheter å gjøre en vurdering av når de skal gjennomføre konfirmasjonene. Nå har Kirken i Vågan landet på hva vi skal gjøre med konfirmasjonsdatoene her hos oss.

Kirken i Vågan har bestemt at vi satser på å gjennomføre konfirmasjonene nå på våren. Der hvor det er mange konfirmanter og plass til få i kirken, setter vi opp flere gudstjenester. For Gimsøy, Strauman, Skrova, Strandlandet og Digermulen satser vi på å gjennomføre konfirmasjonene på de allerede oppsatte datoene. For Vågan og Svolvær legger vi til lørdager de samme helgene som oppsatt dato. Vi gjør dette fordi vi ønsker at alle konfirmanter får mulighet til å ha med seg familie til kirka på konfirmasjonsdagen. Dersom det blir enda strengere smitteverntiltak i mai har vi mulighet til å ha flere gudstjenester på konfirmasjonsdagen. Hvor mange konfirmasjonsgudstjenester vi bestemmer oss for å dele opp i bestemmer vi når vi nærmer oss konfirmasjon.


Vi håper at dette viser seg å være den beste løsningen med hensyn til de utfordrende tider vi lever i. Pr. nå kan vi ikke love noe som helst når det gjelder antall gjester i kirken på konfirmasjonsgudstjenesten, ettersom dette endres avhengig av smittesituasjonen.